Redan 1980 blev det ABC klubben och QZ, senare i tiden Facebook, Twitter, mf
abc80