Site logo

Du skall inte bara peka ut vägen, du skall gå först.

Redan år 1994 anslöt jag mig till internet via www.kuai.se
År 1995 blev det Telia 020 med fri uppkoppling för 150 kr/månad med den fantastiska hastigheten av 14.5 kb/s för att senare komma upp i 56 kb/s, med dä det var mestadels text, så gick det bra.