Site logo

Du skall inte bara peka ut vägen, du skall gå först.

  • 1979 startade jag ett handelsbolag inom import & export tillsammans med min moder.
  • 1982 Köpte jag en Tobaksaffär för att på allvar lära mig företagsekonomi, 1988 sålde jag tobaksaffären.
  • 1984 blev det en enskild firma med bokföring och programmering som huvudsyssla.
  • 1988 sålde jag tobaksaffären.
  • 2014 Återupptar verksamheten i Impex Data, samt Krylbo Data, om än lite på sidan om mitt kassör uppdrag hos PRO